ιατρείο μαστού

Σε έναν χώρο φιλικό για την ασθενή γίνεται αρχικά καταγραφή του προσωπικού και οικογενειακού της ιστορικού με επισήμανση των παραγόντων κινδύνου και τυχόν προφύλαξης από αυτούς.

Στη συνέχεια ελέγχονται οι εξετάσεις (μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών και μαγνητική μαστογραφία) σαν 2η γνώμη συμπληρωματικά στην γνωμάτευση του Ακτινολόγου. Επίσης σχολιάζεται η ποιότητα της ακτινολογικής εικόνας αμερόληπτα και αντικειμενικά, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας εξετάσεων που επικρατούν διεθνώς. Αν κριθεί απαραίτητο  μπορεί να αποφασιστεί επανάληψη της εξέτασης η συμπληρωματική εξέταση.

Κατά την διάρκεια της συνομιλίας με την ασθενή γίνεται διδασκαλία της αυτοεξέτασης  και δίνονται οδηγίες για τον τρόπο ζωής εκείνο που οδηγεί σε μείωση των κινδύνων για παθήσεις του μαστού.

Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τους μαστούς, την περιοχή των μασχαλών και του τραχήλου και συμπληρώνει την  εικόνα της ασθενούς , δίνοντας συμπληρωματικά στοιχεία στο γιατρό τα οποία και διερευνώνται όπου χρειάζεται με εντοπιστικό υπερηχογράφημα μαστών.

Στο χώρο του ιατρείου πραγματοποιούνται επίσης παρακεντήσεις με την καθοδήγηση υπερήχων σε κύστεις η σε συμπαγή μορφώματα καθώς και μικροεπεμβάσεις με τοπική νάρκωση.


Επαφή

Χρυσούλα Τόλη, Χειρουργός Ειδικευμένη σε Παθήσεις Μαστού

Λαμπρίδου 2
Ιωάννινα
45332

2651083190